Alphitobius diaperinus – Pleśniakowiec lśniący

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ubarwienie ciała czarne, lub ciemnobrązowe. Przedplecze lśniące o falistej, lekko wciętej na bokach tylnej krawędzi i słabo zaokrąglonych bokach. Rzeźba pokryw wyraźna. Skrzydła lotne w pełni rozwinięte.

Listopad 2011 Fot. Grzegorz Hebda

Listopad 2011 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Pospolity w warunkach synantropijnych, zdecydowanie rzadki w naturalnych
  2. Biotop. Magazyny, królikarnie i brojlernie, spichrze, chlewy, itp. Sporadycznie lasy i parki, gdzie bywa znajdowany pod korą drzew i w dziuplach
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Zarówno imagines jak i larwy zjadają przegrzybiałe szczątki roślinne i zapleśniałą żywność pochodzenia roślinnego
  7. Podobne. U znacznie rzadszego Alphitobius laevigatus boki raczej matowego przedplecza są wyraźnie mocniej zaokrąglone
  8. Uwagi. Grzegorz Hebda odnalazł pleśniakowca w dziupli dzięcioła czarnego
  9. A.diaperinus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply