Ensina sonchi

Tephritidae – Nasionnicowate
Podłużny profil głowy z długim aparatem gębowym. Jedna para skierowanych do tyłu szczecinek orbitalnych (orbital bristles) – są to szczecinki umieszczone przy wewnętrznych krawędziach oczu. Scutum w większości szare, scutellum żółte lub szare. Tergity ciemne do niemal czarnych z jasnymi tylnymi krawędziami. Nogi żółto-brązowe.
Tylko jedna wyraźna plamka przy przedniej krawędzi skrzydła; poza tym skrzydła przezroczyste. Niektóre żyłki ciemno zarysowane, zwłaszcza żyłki poprzeczne.

Warszawa – Błonia Wilanowskie 02.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Błonia Wilanowskie 02.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa-Ursynów 10.09.2010 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Zapewne nierzadka, lecz trudna do obserwacji ze względu na małe rozmiary i jasne ubarwienie
  2. Siedlisko. Łąki, nieużytki, skraje lasów, murawy, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.5mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w koszyczkach kwiatowych wielu gatunków astrowatych
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny (np. rodzaju Terellia) różnią się ogólnym ubarwieniem, budową aparatu gębowego, użyłkowaniem lub oszczeceniem ciała – w tym liczbą szczecinek orbitalnych
  8. Uwagi. Znanym pasożytem larw jest Pteromalus elevatus
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Sylvester Kociniak

Sylvester Kociniak

Leave a Reply