Tephritidae – Nasionnicowate

Muchówki o małych i średnich rozmiarach, zazwyczaj z wzorzystymi skrzydłami. Odwłok samic zwęża się ku końcowi, a pokładełko jest ostre i dobrze widoczne. Samce terytorialne, demonstrują siłę wachlując jednym ze skrzydeł, a drugie unosząc w pozycji pionowej. Larwy często prowokują rośliny żywicielskie do tworzenia galasów, w których żerują i się przepoczwarczają. To właśnie nasionnice odpowiedzialne są za robaczywienie owoców, np. czereśni. Larwy części gatunków przepoczwarczają się wewnątrz rośliny żywicielskiej (np. Tephritis), inne wygryzają się, aby opaść na ziemię i przepoczwarczyć się w glebie (np. Rhagoletis)
W faunie Polski reprezentowane są wszystkie grupy troficzne fitofagicznych nasionnicowatych:

  • larwy odżywiające się nasionami roślin złożonych – 60% (w tym rodzaje Tephritis – 20 gatunków, Terellia -10, Campiglossa – 12, Chaetostomella, Heringina, Dioxyna, Ensina, Chaetorellia, Noeeta, Acinia, Actinoptera, Acanthiophilus, Ictericodes, Orellia, Sphenella, Oxyna, Trupanea)
  • larwy żyjące w galasach tworzonych w główkach, na łodygach lub w korzeniach roślin – 15 % (np. Myopites, Urophora – 11 gatunków, Xyphosia – 2)
  • larwy minujące liście – 13% (Acidia, Euleia, Cornutrypeta), łodygi roślin (Oxyna parietina, Platyparea), ogonki liściowe (P.caesio), lub korzenie (Plioreocepta)
  • larwy rozwijające się w owocach – 8% (Anomoia, Myoleja, Rhagoletis – 5 gatunków)
  • pozostałe: larwy odżywiające się nasionami roślin jasnotowatych (Aciura), toinowatych (Euphranta), larwy żyjące w galasach rośliniarek (Rhacochlaena toxoneura)
  • opracowane przez i za zezwoleniem: Anna Klasa

W Polsce występuje co najmniej 112 gatunków.

Acanthiophilus helianthi – Głowienka krokosz
Acidia cognata
Acinia corniculata
Aciura coryli
Widzew 17.07.2015 Anomoia purmunda
Campiglossa absinthii – Nasionnica byliczanka
Widzew 13.07.2011 Samica Chaetostomella cylindrica
Widzew 21.10.2014 Na krwawniku Dioxyna bidentis
Dithryca guttularis – Carnica krwawnicówka
 Euleia heraclei – Liściolubka selerowa
Murawy Dobromierskie 29.07.2014 Heringina guttata
M lucida Myoleja lucida
 Myopites inulaedyssentericae
Widzew 18.05.2012 Noeeta pupillata
Orellia falcata
O.flavipennis Oxyna flavipennis
Struga Dobieszkowska 26.05.2012 Samica Oxyna parietina
Las wiączyński 30.07.2014 Philophylla caesio
Wołosate 29.05.2014 Platyparea carpathica
Plioreocepta poeciloptera – Trzep szparagówka
Rhagoletis alternata – Nasionnica różówka
 Rhagoletis cerasi – Nasionnica trześniówka
Młynek 31.07.2014 Rhagoletis cingulata
Rhagoletis completa – Nasionnica orzechówka
 Rhagoletis meigenii – Nasionnica mahoniówka
Widzew 15.06.2012 Tephritis bardanae
Wołosate 29.05.2014 Samica Tephritis conura
Tephritis formosa
Tephritis hyoscyami – Nasionnica witrażówka
Rezerwat Łaznów 09.04.2015 Tephritis ruralis
Młynek 10.07.2014 Terellia colon
 Terellia ruficauda – Terelka ostrożeniówka
Struga Dobieszkowska 14.07.2011 Samiec Terellia tussilaginis – Terelka
Trupanea stellata – Nasionnica kleksówka
Trypeta zoe
Widzew 08.06.2011 Samiec Urophora cardui – Wyroślówka ostowa
Bystre 21.06.2015 Urophora jaceana
Widzew 16.07.2014  Urophora quadrifasciata – Wyroślówka chabrówka
Urophora solstitialis – Wyroślówka wełnista
Widzew 07.08.2011 Xyphosia miliaria

Leave a Reply