Tephritidae – Nasionnicowate

Muchówki o małych i średnich rozmiarach, zazwyczaj z wzorzystymi skrzydłami. Odwłok samic zwęża się ku końcowi, a pokładełko jest ostre i dobrze widoczne. Samce terytorialne, demonstrują siłę wachlując jednym ze skrzydeł, a drugie unosząc w pozycji pionowej. Larwy często prowokują rośliny żywicielskie do tworzenia galasów, w których żerują i się przepoczwarczają. To właśnie nasionnice odpowiedzialne są za robaczywienie owoców, np. czereśni. Larwy części gatunków przepoczwarczają się wewnątrz rośliny żywicielskiej (np. Tephritis), inne wygryzają się, aby opaść na ziemię i przepoczwarczyć się w glebie (np. Rhagoletis)
W faunie Polski reprezentowane są wszystkie grupy troficzne fitofagicznych nasionnicowatych:

W Polsce występuje co najmniej 114 gatunków.


Zobacz też:
Bactrocera oleae – Gajóweczka oliwkowa
Hemilea dimidiata
Merzomyia westermanni – Perłówka helwecka

Leave a Reply