Stemonocera cornuta

Tephritidae – Nasionnicowate
Głowa cytrynowo-żółta z długimi, skierowanymi do przodu wyrostkami, na których widoczne są ciemne szczecinki – całość przypomina poroże. Na czole przy wewnętrznej krawędzi oka, tuż obok przyoczek występuje tylko jedna para szczecinek orbitalnych (orbital setae); brak szczecinek przyoczkowych (ocellar setae) – cechy diagnostyczne gatunku. Odwłok żółty z ciemniejszym od tła, czerwonawym deseniem na scutum. Odwłok żółty; pokładełko brązowe, szerokie i krótkie, tępo zakończone. Skrzydła ciemno plamkowane.

Bieszczady – lipiec 2015 ♂ Fot. Jarosław Bury

  1. Status. Szeroko rozsiedlona, lecz rzadko i sporadycznie obserwowana DD
  2. Siedlisko. Łąki, skraje lasów, polany; chętnie na terenach wilgotnych
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy minują liście sadźców konopiastych Eupatorium canabinum oraz nieco mniej licznie liście innych astrowatych – wymienia się starce i podbiały
  7. Podobne. Samca można pomylić jedynie z samcem Cornutrypeta spinulosa, u którego wyrostki mają odmienny kształt oraz z samcem Cornutrypeta superciliata (nie występuje w Polsce, inny kształt wyrostków). Samica Cornutrypeta spinulosa posiada w przedniej części scutum dwie ciemne plamki, których brak u samicy Stemonocera cornuta. Samice bardzo podobne do gatunków z rodzaju Trypeta (zwłaszcza Trypeta artemisiae) różniących się posiadaniem 2 par szczecinek przyoczkowych i 2 szczecinek orbitalnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Bury
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Andrzej Woźnica

avidal

Leave a Reply