Tephritis ruralis – Nasionnica okienkówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Przedplecze i scutellum szare. Odwłok pokryty wyłącznie jasnymi włoskami. Na skrzydłach charakterystyczny deseń ( choć u pozostałych gatunków z rodzaju często bardzo podobny ). Pokładełko czerwone z czarnym zakończeniem.

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015 Samica

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, murawy kserotermiczne; głównie tereny, na których występuje jastrzębiec
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad; czasem spotyka się na śniegu zimujące osobniki
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Monofagiczne larwy rozwijają się w główkach kwiatowych jastrzębca kosmaczka
  7. Podobne. Przede wszystkim Tephritis conura ( ciemne włoski na odwłoku ) i Tephritis leontodontis
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Aleksander Dorda
T.ruralis

Cieszyn 27.03.2020 Fot. Aleksander Dorda

Dodaj komentarz