Tephritis ruralis – Nasionnica okienkówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Scutum i scutellum szare. Odwłok pokryty wyłącznie jasnymi włoskami. Na skrzydłach charakterystyczny deseń (choć u pozostałych gatunków z rodzaju często bardzo podobny). Pokładełko czerwone z czarnym zakończeniem.

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015 ♀

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015 ♀

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015 ♀

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, murawy kserotermiczne; głównie tereny, na których występuje jastrzębiec
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad; czasem spotyka się na śniegu zimujące osobniki
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Monofagiczne larwy rozwijają się w główkach kwiatowych jastrzębca kosmaczka
  7. Podobne. Przede wszystkim Tephritis conura (ciemne włoski na odwłoku) i Tephritis leontodontis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda avidal
T.ruralis

Cieszyn 27.03.2020 ♀ Fot. Aleksander Dorda


avidal

Leave a Reply