Tephritis conura – Nasionnica skrzydłówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Jasnobrązowa nasionnica o czerwonawych oczach, u obu płci rozdzielonych szerokim czołem. Scutum, scutellum i odwłok beżowe. Pokładełko masywne, czarne. Skrzydła z ciemnobrunatnym deseniem z licznymi okienkami, diagnostycznym dla gatunku.

Wołosate 29.05.2014 Samica

Wołosate 29.05.2014 ♀

Bystre 21.06.2015

Bystre 21.06.2015 ♀

Warszawa 27.10.2021 ♂ Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Lokalnie liczna
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, polany, leśne drogi z ziołoroślami
  3. Wymiary. Długość ciała około 5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do wczesnej jesieni
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są monofagami ostrożenia warzywnego Cirsium oleraceaum
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z tego rodzaju, które można odróżnić poprzez szczegółową analizę wzoru na skrzydłach (zwłaszcza Tephritis arnicae)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
Bystre 21.06.2015 Roślina żywicielska - ostrożeń Cirsium sp.

Bystre 21.06.2015 Roślina żywicielska – ostrożeń Cirsium sp.


avidal

Leave a Reply