Chaetostomella cylindrica – Osetnica tarczkoplama

Tephritidae – Nasionnicowate
Całe ciało żółte. Oczy mieniące się na zielono i czerwono. Na środku scutum 4 szczecinki (dorsocentral setae) za szwem tułowiowym (brak dc przed szwem) – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Wierzchołek tarczki zawsze czarny – kolejna istotna cecha. Skrzydła z charakterystycznym deseniem. Samica z wyraźnie wystającym ostrym pokładełkiem.

Widzew 02.06.2014

Łódź – Widzew 02.06.2014 ♂

Widzew 23.05.2013 Samiec

Łódź – Widzew 23.05.2013 ♂

Młynek 04.08.2014

Łódź – Młynek 04.08.2014 ♀

Widzew 13.07.2011 Samica

Łódź – Widzew 13.07.2011 ♀

Widzew 02.08.2011

Łódź – Widzew 02.08.2011 In copula

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, przydroża, ogrody, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm. Rs 10-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w ostach, zjadają nasiona
  7. Podobne. Chaetorellia jaceae ma nie 4, lecz 6 szczecinek tułowiowych dc (2 przed i 4 za szwem tułowiowym). Inne gatunki z rodziny różnią się m.in. wzorem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Wiączyń 04.06.2014 Na czerwono zaznaczyłem 4 szczecinki dc, na niebiesko umieściłem dodatkowo hipotetyczne 2, które posiada Chaetorellia jaceae

Wiączyń 04.06.2014 Na czerwono zaznaczyłem 4 szczecinki dc, na niebiesko umieściłem dodatkowo hipotetyczne 2, które posiada Chaetorellia jaceae

Wiączyń 04.06.2014

Wiączyń 04.06.2014 ♂

Wiączyń 04.06.2014

Wiączyń 04.06.2014 ♂

Młynek 01.08.2014

Łódź – Młynek 01.08.2014 In copula


avidal

Leave a Reply