Campiglossa absinthii – Nasionnica byliczanka

Tephritidae – Nasionnicowate
Twarz i czoło żółte, przy krawędziach oczu białe. Prescutum i scutum szare. Scutellum szare lub dwubarwne – w znacznej mierze żółte. Na bocznych płytkach tułowia długie, białe szczecinki – cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok szary; pokładełko czarne. Uda całkowicie żółte, tylko sporadycznie przyciemnione w części nasadowej. Deseń na skrzydłach charakterystyczny dla gatunku – m.in. z dużą plamą wierzchołkową i z plamą na żyłkach R4+5 (przy jej podstawie) i R2+3 (przy jej wierzchołku).

Godziszewo 12.07.2012 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolita, liczna
  2. Siedlisko. Skraje wilgotnych lasów, leśne polany, ziołorośla, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Larwy żerują wewnątrz koszyczków kwiatowych bylic; żywią się nasionami
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, zwłaszcza Campiglossa punctella, która jednak w Polsce prawdopodobnie nie występuje – pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów lub oszczecenia pleurytów (szczecinki nie są intensywnie białe). Nieco podobna jest również Dioxyna bidentis
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski

avidal

Leave a Reply