Terellia ruficauda – Terelka ostrożeniówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Scutum żółte lub szaro-żółte z rozległą, szarą plamą o charakterystycznie, ostro wciętej tylnej krawędzi; widoczne 4 małe, czarne kropkowate plamki. Scutellum żółte, niekiedy miejscowo przyciemnione. Odwłok szary lub żółty; na tergitach pary czarnych, półokrągłych plamek. Przy zewnętrznym brzegu skrzydła trzy ciemne, owalne, rozmyte plamy – w tym plama wierzchołkowa; środkowa plama może przechodzić w słabo zaznaczoną, przerywana przepaskę poprzeczną. Pokładełko dwubarwne – czarne u nasady i zwykle przy krawędzi wierzchołkowej, poza tym żółto-pomarańczowe.

Ter. ruficauda

Okuninka 20.07.2018 ♀ – widoczne dwubarwne pokładełko

T.ruficauda

Okuninka 20.07.2018 ♀ na roślinie żywicielskiej

T ruficauda

Okuninka 20.07.2018 ♀

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów, łąki, przydroża i przytorza, ugory, ogrody, zarośla i inne tereny z ostrożeniami
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w galasach na różnych gatunkach ostrożeni; zjadają nasiona, a wyrośnięte zdarza się, że całe owocki łącznie z łupinami
  7. Podobne. Inne nasionnice; przy dokładnej analizie cech morfologicznych (plamkowanie skrzydeł, deseń na tułowiu, plamkowanie tergitów, barwa pokładełka) można w miarę pewnie zidentyfikować gatunek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply