Rhagoletis cingulata – Nasionnica czeremchówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Tułów czarny z jasnymi smugami na bokach. Scutellum żółte. Odwłok czarny ze słabo wyodrębnionymi szarymi przepaskami. Skrzydła z czarnym, szerokim rysunkiem; na wierzchołku skrzydła odizolowana czarna plama, która wszakże nader często zlewa się z resztą rysunku. Plamka miedzy środkową a tylną przepaską często zanika – jak na fotografii poniżej.

Rh.cingulata

Łódź – BRUS 30.06.2019

R.cingulata

Łódź – BRUS 30.06.2019

Młynek 31.07.2014

Łódź – Młynek 31.07.2014

  1. Liczebność. Nie jest rzadka, lokalnie bardzo liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, ogrody, sady, parki
  3. Wymiary. Długość ciała około 4.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują wewnątrz owoców wiśni, czereśni, czeremchy i być może innych gatunków drzew lub krzewów owocowych
  7. Podobne. Inne, podobnie ubarwione gatunki z rodzajów Rhagoletis, Urophora, Philophylla, czy Euleia różnią się mniej lub bardziej deseniem na skrzydłach – zwykle pozbawione są odizolowanej plamy na wierzchołku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
R.cingulata

Łódź – BRUS 30.06.2019

avidal

Leave a Reply