Rhagoletis cingulata – Nasionnica czeremchówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Tułów czarny. Scutellum żółte. Odwłok czarny ze słabo wyodrębnionymi szarymi przepaskami. Skrzydła z czarnym, szerokim rysunkiem; na wierzchołku skrzydła odizolowana czarna plama, która wszakże nader często zlewa się z resztą rysunku. Plamka miedzy środkową a tylną przepaska często zanika – jak na fotografiach poniżej.

Młynek 31.07.2014

Łódź – Młynek 31.07.2014

Młynek 31.07.2014

Młynek 31.07.2014

Młynek 31.07.2014

Młynek 31.07.2014

  1. Liczebność. Nie jest rzadka, lokalnie bardzo liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, ogrody, sady, parki
  3. Wymiary. Długość ciała około 4.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują wewnątrz owoców wiśni, czereśni, czeremchy i być może innych gatunków drzew lub krzewów owocowych
  7. Podobne. Inne, podobnie ubarwione gatunki z rodzajów Rhagoletis, Urophora, Philophylla, czy Euleia różnią się mniej lub bardziej deseniem na skrzydłach – zwykle pozbawione są odizolowanej plamy na wierzchołku
R.cingulata

Łódź – BRUS 30.06.2019

Rh.cingulata

Łódź – BRUS 30.06.2019

R.cingulata

Łódź – BRUS 30.06.2019

Dodaj komentarz