Philophylla caesio

Tephritidae – Nasionnicowate
Tułów brunatny. Scutellum żółte. Odwłok czarny. Oczy zielonkawe. Skrzydła z charakterystycznym czarnym wzorem.

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014

Ph.caesio

Cieszyn 02.07.2019 Fot. Aleksander Dorda

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014

  1. Liczebność. Pospolita, lecz nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała około 4 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Larwy minują ogonki liściowe roślin z rodziny przewiertniowatych ( np. śnieguliczka, wiciokrzew ), oraz pokrzyw i być może innych roślin zielnych
  7. Podobne. Liczne inne nasionnice, choćby z rodzajów Urophora i Rhagoletis o podobnym, ale jednak nieco odmiennym deseniu na skrzydłach; szczególnie często mylona z Euleia heraclei
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Aleksander Dorda
  9. Wymowa: filofylla cesjo

 

2 thoughts on “Philophylla caesio

Dodaj komentarz