Philophylla caesio – Podlistka szerokoskrzydła

Tephritidae – Nasionnicowate
Scutum brunatne. Scutellum żółte. Odwłok czarny. Oczy zielonkawe. Skrzydła z charakterystycznym czarnym wzorem.

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

Ph.caesio

Cieszyn 02.07.2019 ♀ Fot. Aleksander Dorda

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

  1. Liczebność. Pospolita, liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała około 4 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Larwy minują ogonki liściowe roślin z rodziny przewiertniowatych (np. śnieguliczka, wiciokrzew), oraz pokrzyw i być może innych roślin zielnych
  7. Podobne. Liczne inne nasionnice, choćby z rodzajów Urophora i Rhagoletis o podobnym, ale jednak nieco odmiennym deseniu na skrzydłach; szczególnie często mylona z Euleia heraclei
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda avidal
  9. Wymowa: filofylla cesjo

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 17.06.2021 ♀


avidal

2 thoughts on “Philophylla caesio – Podlistka szerokoskrzydła

Leave a Reply