Terellia tussilaginis – Terelka galasówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Zgrabna nasionnica przybrana w słomkowe kolory. Na skrzydłach charakterystyczny deseń; jednak podobny można znaleźć u kilku innych gatunków nasionnic. Wierzchołek skrzydła zaczerniony. Scutellum żółte, bez czarnej plamki w części apikalnej.

Młynek 08.08.2014 Samica z wynicowanym teleskopowym pokładełkiem

Łódź – Młynek 08.08.2014 ♀ z wynicowanym teleskopowym pokładełkiem

Młynek 08.08.2014

Łódź – Młynek 08.08.2014 ♀

Rzyki 16.07.2022 ♂ Fot. Jasiek Zieliński

Rzyki 16.07.2022 Fot. Jasiek Zieliński

Rzyki 16.07.2022 ♂ Fot. Jasiek Zieliński

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, lasków, parków, przydroża, torowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 4-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w galasach na łopianach i na krokoszu barwierskim
  7. Podobne. Inne nasionnice; przy dokładnej analizie cech morfologicznych można w miarę pewnie zidentyfikować gatunek
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jasiek Zieliński avidal
Młynek 08.08.2014 In copula

Łódź – Młynek 08.08.2014 In copula


avidal

Leave a Reply