Oxyna flavipennis

Tephritidae – Nasionnicowate
Szara muszka o żółtej głowie i kolorowych oczach. Na skrzydłach wzór z kółek i kółeczek, charakterystyczny dla gatunku. Na środku scutum jedna para szczecinek (dorsocentral setae), a na scutellum 4 szczeciny różnej długości – szczeciny u nasady tarczki wyraźnie dłuższe od szczecin wierzchołkowych.

Rezerwat Jodły Łaskie 13.07.2015

Rezerwat Jodły Łaskie 13.07.2015 ♀

Rezerwat Jodły Łaskie 13.07.2015 Samica

Rezerwat Jodły Łaskie 13.07.2015 ♀

Rezerwat Jodły Łaskie 13.07.2015

Rezerwat Jodły Łaskie 13.07.2015 ♀

Rezerwat Jodły Łaskie 13.07.2015

Rezerwat Jodły Łaskie 13.07.2015 ♀

  1. Liczebność. Pospolita, lecz nie tak liczna jak O.parietina
  2. Biotop. Łąki, przydroża, ugory, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują wewnątrz galasów na krwawnikach
  7. Podobne. Przede wszystkim Oxyna parietina, którą można odróżnić po jednej tylko parze szczecin dc, oraz po równej długości szczecinach na scutellum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Na niebiesko zaznaczyłem 4 szczecinki dc ( brak pierwszej, przedniej pary szczecinek u Oxyna parietina ). Na czerwono szczecinki apikalne na scutellum o różnej długości ( tej samej długości u O. parietina )

Na niebiesko zaznaczyłem 4 szczecinki dc (brak pierwszej, przedniej pary szczecinek u Oxyna parietina). Na czerwono szczecinki apikalne na scutellum o różnej długości (tej samej długości u O. parietina)


avidal

Leave a Reply