Euphranta toxoneura – Loletka galasówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Poprzednio w rodzaju Rhacochlaena. Głowa żółta. Oczy z purpurowymi smugami. Scutum szaro-czarne. Scutellum czarne z żółtymi lub pomarańczowymi plamkami bocznymi. Odwłok szaro-czarny. Skrzydła z pięcioma czarnymi plamami o kształcie i rozmieszczeniu charakterystycznym dla gatunku. Największa z nich znajduje się przy wierzchołku skrzydła – jednak sam wierzchołek pozostaje przezroczysty.

Niemcy 08.05.2021 Fot. Felix Riegel

Niemcy 08.05.2021 Fot. Felix Riegel

  1. Status. Bardzo rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Łozowiska, skraje wilgotnych lasów, parki i ogrody, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Spadź, nektar, pyłek. Larwy żerują wewnątrz galasów rośliniarek, zwykle na wierzbach – wśród gatunków żywicielskich wymienia się Pontania proxima. Larwa nasionnicy zabija larwę rośliniarki, po czym wyjada wnętrze galasa
  7. Podobne. Deseń na skrzydłach jest unikalny – wraz ze specyficznie ubarwionym scutellum czyni ten gatunek łatwym do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Felix Riegel

avidal

Leave a Reply