Acinia corniculata

Tephritidae – Nasionnicowate
Głowa, scutum, scutellum i odwłok ochrowo-żółte. Odwłok samicy zakończony pomarańczowym pokładełkiem z przyciemnionym wierzchołkiem. Na skrzydłach rozległy ciemny deseń w kształcie wielkiej litery „M” i liczne jasne okienka o rozmieszczeniu i kształcie charakterystycznym dla gatunku; na ciemnym tle cztery owalne okienka ułożone szeregowo jedno za drugim.

Ac.corniculata

Lesko 03.08.2014 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania; wykazywana głównie z południa kraju i z Puszczy Białowieskiej
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne drogi, łąki, polany, ugory, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 4.3-5.7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Spadź, nektar, pyłek. Larwy rozwijają się najchętniej w główkach chabrów, żywią się nasionami
  7. Podobne. U drugiego krajowego gatunku z rodzaju – Acinia biflexa – ciemny deseń na skrzydłach nie przypomina litery „M”
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Światopełk Smoczyński Andrzej Kucharski
  9. Wymowa: acinia kornikulata

Podkarpacie 12.08.2021 Fot. Światopełk Smoczyński


avidal

Leave a Reply