Tephritis postica – Nasionnica popłochówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Głowa szara z bladożółtą, trójkątną plamą między oczami. Scutum i scutellum popielato- szare. Odwłok o zmiennym ubarwieniu – tergity mogą być szare, żółto-brązowe lub czarne. Pokładełko żółto-brązowe lub czerwono-brązowe do czarnego, uderzająco długie – co najmniej tak długie jak tergity 4-6 łącznie, a sporadycznie dłuższe niż cały odwłok. Nogi jasne, niekiedy z przyciemnionymi udami. Skrzydła przeźroczyste z deseniem ograniczonym do trzech brązowych smug poprzecznych i kilku drobnych plamek – w tym z plamki wierzchołkowej leżącej na żyłce R4+5.

Chociszewo 05.06.2023 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.06.2023 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.06.2023 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.06.2023 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Rzadka i bardzo sporadycznie obserwowana – gatunek o południowoeuropejskim, pontyjsko-medyterrareńskim zasięgu DD
  2. Siedlisko. W Polsce głównie ogrody, tereny ruderalne, przydroża i przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6.7-10.1 mm, samca 4.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do późnego lata; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy rozwijają się w galasach na różnych gatunkach popłochów z rodzaju Onopordum
  7. Podobne. Znaczące rozmiary ciała, długie pokładełko oraz diagnostyczny deseń na skrzydłach pozwalają odróżnić ją od innych nasionnicowatych – zwłaszcza w zestawieniu ze znajomością rośliny żywicielskiej, od której oddala się rzadko i niechętnie
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply