Myopites inulaedyssentericae

Tephritidae – Nasionnicowate
Oczy u obu płci rozdzielone szeroki czołem. Głowa, scutum, odwłok i nogi żółte do żółto-brązowych. Scutellum żółte. Na odwłoku dwa rzędy czarnych plamek, które mogą się ze sobą zlewać. Boki tułowia czarno obrzeżone – szerokość obrzeżenia jest zmienna. Pokładełko jednolicie czarne. Na skrzydłach charakterystyczny dla rodzaju deseń z ciemnych przepasek; żyłki poprzeczne przyciemnione.

Myopites.

Skowronno 11.06.2018 ♂

Myopites

Skowronno 11.06.2018 ♂

  1. Status. Rzadka, lokalnie liczna. Wykazywana z Ponidzia i z doliny Biebrzy DD
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne; nad Biebrzą zasiedla wysokie grądy
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy rozwijają się w galasach na omanach szorstkim i wielkolistnym; być może także na innych gatunkach omanów. Niektóre źródła wymieniają jako roślinę żywicielską płesznika Pulicaria – jednak dane te wynikają z zamieszania wokół biologii rodzaju i są zapewne błędne – dotyczą Myopites apicatus
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju jak dotąd nie wykazane  z Polski; samce trudno odróżnić na fotografiach terenowych, samice gatunków możliwych do odnalezienia w Polsce różnią się dwubarwnym pokładełkiem – czarnym u nasady i przy wierzchołku, pomarańczowo-czerwonym po środku. I tak np. Myopites apicatus żeruje na płeszniku i teoretycznie istnieje szansa na odszukanie jej na północy kraju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply