Urophora solstitialis – Wyroślówka wełnista*

Tephritidae – Nasionnicowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Scutum brązowe, lub brązowoczarne. Na boku tułowia białożółta smuga. Scutellum jaskrawo żółte z czarnymi kątami. Odwłok intensywnie czarny. Pokładełko długie, jednolicie czarne. Skrzydła zażółcone przy nasadzie, z 4-ema ciemnymi przepaskami poprzecznymi o zmiennej szerokości – druga przepaska może być przerwana. Trzecia przepaska często zlewa się z przepaską wierzchołkową wzdłuż przedniego brzegu skrzydła; rzadziej trzecia przepaska zlewa się z drugą przepaską wzdłuż tylnego brzegu skrzydła. Trzecia przepaska często z półokrągłym wypustkiem skierowanym w stronę wierzchołka skrzydła. Nogi i czułki pomarańczowe; przednie uda niekiedy z ciemną smuga na wewnętrznej powierzchni.

Ur.solstitialis

Cieszyn 03.07.2018 ♂ Fot. Aleksander Dorda

U.solstitialis

Cieszyn 03.07.2018 ♂ Fot. Aleksander Dorda

  1. Liczebność. Jako gatunek związany z rośliną zawleczoną (efemerofit) spotykana jest rzadko i okazjonalnie
  2. Biotop. W Polsce niemal wyłącznie tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują wewnątrz galasów na chabrze wełnistym Centaurea solstitialis
  7. Podobne. Inne gatunki z tego rodzaju różnią się szczegółami ubarwienia i desenia na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Aleksander Dorda
  9. Uwagi. Identyfikacja avidal
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

avidal

Leave a Reply