Xanthandrus comtus – Milik dziwaczek

Syrphidae – Bzygowate
Bzyg z plemienia Bacchini o trzech rzędach żółtych plam na odwłoku, przy czym pierwsza para może zanikać u samicy. Plamy na tergitach 3 i 4 u samicy rozdzielone, u samca połączone. Scutum złociściebrązowe, lśniące. Scutellum czarne z licznymi jasnymi włoskami w części apikalnej.

Młynek 03.08.2011 Samiec

Łódź – Młynek 03.08.2011 ♂

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Las wiączyński 06.08.2015 Samica

Las wiączyński 06.08.2015 ♀

Las wiączyński 06.08.2015

Las wiączyński 06.08.2015 ♀

  1. Liczebność. Pospolity, lecz niezbyt liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, zakrzewienia, ogrody, baldachowiska, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm. Długość skrzydła 8.75-11.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Nektar, najchętniej z roślin z rodziny selerowatych. Drapieżne larwy atakują żyjące gromadnie gąsienice motyli z różnych rodzin – w tym Notodontidae (regularnie wysysają gąsienice korowódki Thaumetopoea pinivora), Yponomeutidae i Tortricidae
  7. Podobne. Gatunki z rodzajów Melanostoma i Platycheirus są na ogół mniejsze i mają nieco inny układ plam odwłokowych. Gatunki z rodzaju Didea różnią się choćby kolorem tarczki (żółta)
  8. Uwagi. Pasożytami są Pachyneuron formosum i różne gatunki gąsieniczników
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal

Warszawa – Ursynów 12.08.2016 Larwy pożerające gąsienicę Lycaena dispar Fot. Marek W.Kozłowski

Las żeromiński 21.05.2014 Samiec

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Młynek 11.08.2012

Łódź – Młynek 11.08.2012 ♀

Młynek 11.08.2012

Łódź – Młynek 11.08.2012 ♀

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂


avidal

Leave a Reply