Thaumetopoea pinovora – Korowódka sosnówka

Notodontidae – Garbatkowate
Przednie skrzydła szare. Dwie przepaski poprzeczne cienkie, czarne, jasno podkreślone; u niektórych osobników przepaski mogą zanikać. Gąsienica silnie owłosiona (kontakt skóry z włoskami może skutkować poparzeniem, wysypką i innymi dolegliwościami), szarawa z ciemnymi plamkami grzbietowymi.

Okolice Świecka 13.07.2020 Wyrośnięte gąsienice Fot. Ryszard Orzechowski

Okolice Świecka 13.07.2020 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Lokalna i zwykle rzadko obserwowana; w sprzyjających warunkach, sporadycznie, zdarzają się masowe pojawy. W Polsce głównie w północnej i zachodniej części
  2. Biotop. Suche lasy sosnowe porastające piaszczyste gleby, w tym wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 17-19 mm. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; apogeum pojawu w lipcu i sierpniu. Gąsienica kwiecień – lipiec. Zimują jaja, a w przypadku dwuletniego cyklu rozwojowego także poczwarki (w rok po jajach)
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują nocą na sosnowych igłach. Dzień spędzają w gniazdach skonstruowanych z oprzędów. Po zmroku wędrują po pniach i gałęziach w zwartym szeregu, korowodzie, jedna za drugą (stąd nazwa rodzajowa). Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Bardzo podobna Thaumetopoea prociessonea różni się min. kształtem przepasek poprzecznych; zasiedla ona lasy z udziałem dębu. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. T.pinivora na Lepiforum

avidal

Leave a Reply