Thaumetopoea processionea – Korowódka dębowa

Notodontidae – Garbatkowate
Znana też pod nazwą prządka wędrowna. Przednie skrzydła szare. Dwie przepaski poprzeczne cienkie, czarne; u niektórych osobników przepaski mogą zanikać. Tylne skrzydła białe. Gąsienica silnie i bardzo długo, jasno owłosiona (kontakt skóry z włoskami może skutkować poparzeniem, wysypką i innymi dolegliwościami), na grzbiecie brunatno-czarna, na bokach znacznie jaśniejsza.

Niemcy – Hürth 30.07.2020 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Lokalna i bardzo rzadka, pojawia się tylko w niektórych sezonach, Na zachodzie i południu Europy bywa liczna – regularnie odnotowywane są masowe pojawy (gradacje). W Polsce na północnym zachodzie kraju
  2. Siedlisko. Lasy z udziałem dębów, zwłaszcza ciepłe dąbrowy ze starym drzewostanem; rzadziej inne lasy liściaste
  3. Wymiary. Długość ciała 13-18 mm. Rs 26-42 mm; samce przeciętnie mniejsze od samic
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Gąsienice od końca kwietnia do lipca. Zimują jaja, a w przypadku dwuletniego cyklu rozwojowego także poczwarki (w rok po jajach)
  5. Lokalizacja. Niemcy, Szwajcaria
  6. Pokarm. Gąsienice żerują nocą na liściach dębów, a znacznie mniej chętnie jesionów, buków, kasztanów, brzóz, śliw, leszczyn i zapewne innych jeszcze drzew liściastych. Dzień spędzają w gniazdach skonstruowanych z oprzędów. Po zmroku wędrują po pniach i gałęziach w zwartym szeregu, korowodzie, jedna za drugą (stąd nazwa rodzajowa). Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Bardzo podobna Thaumetopoea pinivora różni się m.in. kształtem przepasek poprzecznych; zasiedla ona lasy sosnowe. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Paolo Mazzei
  9. T. processionea na Lepiforum

Szwajcaria 20.06.2012 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply