Sitona humeralis – Oprzędzik lucernowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Wierzch ciała pokryty zarówno łuskami jak i włoskami. Oczy silnie sklepione, płaskie. Czoło rynienkowata wgłębione. Czoło i przedplecze gęsto punktowane. Przedplecze zaokrąglone na bokach. Brak wyraźnie odznaczającej się białej smugi na bokach ciała. Boki pokryw zwykle rozjaśnione.

Warszawa-Służew 27.10.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce. W Polsce pospolity
  2. Biotop. Spotykany w suchych jak i wilgotnych miejscach — na łąkach, pastwiskach, murawach, polach, zboczach, skarpach nasypów, przydrożach, zaroślach, terenach ruderalnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3.4-4.8 mm
  4. Aktywność. Po przezimowaniu dorosłe spotykane są przez cały sezon. Samica składa jesienią w glebę jaja, które także zimują. Wiosną ponawia składanie jaj
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy wyłącznie na lucernach Medicago spp. Wyjadają brodawki korzeniowe. Imagines wygryzają zatoki w liściach bobowatych
  7. Podobne.  Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Sitona inops (oczy słabo sklepione, punktowanie głowy i przedplecza drobne)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. S.humeralis w bazie BioMap (w galerii pomyłkowo zamieszczono zdjęcie Sitona macularius)

Rodzaj Sitona - Oprzędzik


Marek W.Kozłowski

Leave a Reply