Rhopalosiphum padi – Mszyca czeremchowo-zbożowa

Aphidina – Mszyce
Osobniki bezskrzydłe zwykle zielone, rzadziej brązowe do niemal czarnych – zawsze z czerwonawymi, rozmytymi plamami wokół syfonów. Osobniki drugiego pokolenia, żerujące wewnątrz galasów na czeremchach, pokryte są woskowatym, jasnym nalotem; galasy są początkowo zielone, ale z czasem przybierają coraz więcej czerwonej barwy. Osobniki formy uskrzydlonej zwykle mają czarny tułów i ciemnozielony odwłok; czerwonawe plamy wokół syfonów są słabiej zaznaczone – ich skrzydła są przezroczyste, pozbawione plam.

Warszawa 08.06.2021 W towarzystwie Lasius sp. Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolita i miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Zarośla z czeremchami, pola, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 1.2-2.4 mm lub 2.5-3 mm (osobniki, które wylęgły się z zimujących jaj), nie licząc skrzydeł
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje jajo na czeremsze
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Żeruje na czeremchach, a od czerwca na trawach – w tym chętnie na zbożach
  7. Podobne. Dzięki czerwonawym plamom wokół syfonów nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply