Piesma capitatum – Płaszczyniec lebiodowy

Piesmatidae – Płaszczyńcowate
Ubarwienie szarożółte lub szarozielone, bez wyraźnych plam, nasada półpokryw czasem biaława. Głowa silnie wypukła pomiędzy oczami, czarna lub ciemnobrązowa z rozmaicie rozmieszczonymi żółtymi plamami, czasem całkowicie jasna. Policzki wydłużone w palcowate wyrostki, niemal równoległe lub o końcach skierowanych do środka, wyrostki te u samców długie, wyraźnie wystające poza nadustek, u samic krótsze. W przedniej części przedplecza dwie gładkie, ciemne plamy; boczne krawędzie przedplecza sinusoidalnie wygięte. Przedplecze z dwoma żeberkami.

Warszawa-Służew 27.10.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce. W Polsce pospolity
  2. Biotop. Głównie zbiorowiska ruderalne (w tym przydroża i obrzeża pól)
  3. Wymiary. Długość ciała 2.1-2.8 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a także cieplejsze dni zimowe
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki roślin z rodziny Chenopodiaceae (komosowate)
  7. Podobne. Pokrywy u Piesma maculatum są usiane ciemnymi plamami, głowa między oczami mniej wypukła. Wyrostki między czułkami bardziej skierowane ku sobie. Gatunki z rodzaju Parapiesma najpewniej odróżnić po większej liczbie żeberek na przedpleczu (3 lub 5)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. Rozmieszczenie

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply