Piesma maculatum – Płaszczyniec komosiak

Piesmatidae – Płaszczyńcowate
Ciało szarożółte, lub szarozielone. Głowa z nieznaczną wypukłością między oczami. Przedplecze z dwoma żeberkami. Na bocznych blaszkach przedplecza zwykle 2 rzędy oczek. Pokrywy ciemno plamkowane.

Łódź – BRUS 07.05.2020

Łódź – BRUS 27.04.2020

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Głównie tereny ruderalne – ugory, przydroża, przytorza, miedze. Zwykle przesiadują na niskich partiach roślin żywicielskich
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-3.2 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z roślin komosowatych
  7. Podobne. Pokrywy u Piesma capitatum są jednobarwne, pozbawione ciemnych plam, a głowa wyraźnie wypukła między oczami. Gatunki z rodzaju Parapiesma najpewniej odróżnić po większej liczbie żeberek na przedpleczu (3 lub 5)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Rok 2011 - Fot. Grzegorz Hebda

Rok 2011 – Fot. Grzegorz Hebda

Łódzki Ogród Botaniczny 10.04.2017

Łódź – BRUS 21.04.2020

Rok 2011 - Fot. Grzegorz Hebda

Rok 2011 – Fot. Grzegorz Hebda


avidal

Leave a Reply