Curculio pellitus – Słonik dąbrowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Znany też jako słonik kutnerowiec. Ryjek długi, stosunkowo słabo zakrzywiony, kasztanowo-brązowy z ciemnym wierzchołkiem. Ubarwienie ciała na ogół jasnobrązowe, sporadycznie kasztanowo-brązowe, na pokrywach rozmyte plamki z ciemnych łusek. Tarczka (scutellum) podłużna, o długości większej od szerokości. W tylnej części pokryw brak grzebienia z wzniesionych łusek. Przednie uda z zębowatym wyrostkiem. Tylne uda z pokrytym łuskami, dużym, trójkątnym zębem.

Niemcy – Czerwiec 2020 Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Czerwiec 2020 Fot. Benjamin Fabian

  1. Status. Rzadki, nieczęsto obserwowany. W Polsce na całym obszarze poza północnowschodnimi regionami, na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, aleje dębowe i samotnie stojące dęby
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines żywią się miękiszem liści dębów, oraz żołędziami. Larwy rozwijają się w młodych, nie w pełni dojrzałych żołędziach. Larwa wyżera całą jego zawartość, zagrzebuje się w glebie i tam zimuje
  7. Podobne. Inne brązowe słoniki z wydłużoną tarczką – Curculio elephas ma znacznie dłuższy ryjek, a Curculio venosus grzebień z wzniesionych łusek w tylnej części pokryw oraz mniejszy i o odmiennym kształcie wyrostek na tylnym udzie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Benjamin Fabian Marek W.Kozłowski
  9. C.pellitus w bazie BioMap

Niemcy – Kwiecień 2018 Widoczny duży, trójkątny ząb na tylnym udzie i nieco mniejszy na przednim  Fot. Benjamin Fabian

Warszawa – SGGW – maj 2015 Fot. Marek W. Kozłowski


Rodzaj Curculio - Słonik


avidal

Leave a Reply