Curculio elephas – Słonik kasztanowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek bardzo długi, relatywnie lekko zakrzywiony, kasztanowobrązowy z ciemnym wierzchołkiem. Ubarwienie ciała na ogół brązowe. Owłosiona część scutellum (tarczki) ewidentnie dłuższa, niż szersza; jego długość znacznie przekracza szerokość.

Łódź 23.08.2020 Fot. Barnaba

Łódź 23.08.2020 Fot. Barnaba

Łódź 23.08.2020 Fot. Barnaba

Łódź 23.08.2020 Fot. Barnaba

  1. Liczebność. Rzadki. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Parki, ogrody, aleje dębowe i samotnie stojące dęby; często w miastach
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines żywią się miękiszem liści dębów, oraz żołędziami. Larwy rozwijają się w żołędziach. Larwa wyżera całą jego zawartość, zagrzebuje się w glebie i tam zimuje. Na południe i zachodzie Europy podstawową rośliną żywicielską jest kasztan jadalny
  7. Podobne. Inne brązowe słoniki z wydłużoną tarczką (Curcullio venosus, Curculio pellitus)  maja krótsze ryjki
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Barnaba
  9. C.elephas w bazie BioMap

Łódź 23.08.2020 Fot. Barnaba

Łódź 23.08.2020 Fot. Barnaba

 

Leave a Reply