Bruchus luteicornis – Strąkowiec wykowiec

Chrysomelidae – Stonkowate
Oczy z wyraźnym, zatokowym wycięciem. Przedplecze czarne o szerokości znacznie większej od długości (stosunek 1.6:1), rozszerzające się ku tyłowi, z drobnymi ząbkami na bocznych krawędziach, przed połową ich długości. Pokrywy czarne ze słabo zaznaczoną poprzeczną przepaską z jasnych włosków i małymi plamkami z białych włosków; u samicy przepaska bywa wręcz niedostrzegalna. Tylne nogi czarne. Przednie i środkowe nogi żółte. Czułki samca całkowicie żółte. U samicy żółte są człony 1-5, kolejne człony czarne.

Austria – Graz 30.04.2022 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, ogrody, przydroża, polany, parki, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj/czerwiec; niektóre osobniki aktywne w ciągu lata
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Larwy żywią się nasionami wyk, rzadziej innych bobowatych
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Bruchinae różniące się w zależności od gatunku ubarwieniem nóg i czułków, deseniem na pokrywach, szerokością przedplecza lub wielkością ząbka na boku przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. B.luteicornis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply