Platynaspis luteorubra – Rozszerka broszkówka

Coccinellidae – Biedronkowate
Ciało mocno owłosione, czarne. Głowa między oczami czarna. Boczne krawędzie przedplecza żółte. Na pokrywach po dwie kuliste pomarańczowe plamy. Nogi pomarańczowe.

Pl.luteorubra

Kraków 31.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Pl luteorubra

Kraków 31.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Pl.luteorubra.

Kraków 31.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Widzew 12.09.2014

Widzew 12.09.2014

  1. Liczebność. Pospolity, lecz obserwowany pojedynczo
  2. Biotop. Łąki, miedze, nieużytki, łozowiska, oraz bardzo chętnie wszelkie tereny ruderalne. Gatunek myrmekofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Mszyce i czerwce we wszystkich stadiach rozwoju; chętnei żerują na mszycach znajdujących się pod opieką mrówek ( najczęściej Lasius niger )
  7. Podobne. Jeszcze mniejsze Nephus quadrimaculatus i Scymnus frontalis różnią się min. kształtem przedplecza i kształtem pomarańczowych plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Maksymilian Syratt
  9. P.luteorubra w bazie BioMap
Widzew 12.09.2014

Widzew 12.09.2014

Widzew 19.04.2014

Widzew 19.04.2014

Widzew 19.04.2014

Widzew 19.04.2014

Widzew 29.04.2012

Widzew 29.04.2012

Leave a Reply