Campsicnemus curvipes

Dolichopodidae
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Twarz u obu płci wąska, rozszerzająca się klinowato ku dołowi, najszersza przy otworze gębowym. Czoło samca silnie połyskujące. Scutum samca lśniące z wyraźnym miedzisto-złotym połyskiem; scutum samicy brązowe. Pleuryty (boczne płytki tułowia) szare u obu płci. Biodra szare. Nogi czerwonawo-żółte lub żółto-brązowe (zwłaszcza u samca). Środkowe golenie samca w części wierzchołkowej wyraźnie zgrubiałe  i silnie łukowato wygięte do tyłu. Środkowe uda z rzędem czarnych szczecinek na spodniej krawędzi. Czułki całkowicie czarne. Wici czułków przytwierdzone tuż przy nasadzie czułków – istotna cecha diagnostyczna rodzaju.

Białowieski PN – przy rzece Orłówce 18.09.2015 ♂ Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. W odpowiednich biotopach pospolity
  2. Siedlisko. Leśne rzeki i strugi, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 2.5-3 mm, samca 2-2.8 mm
  4. Aktywność. Bionomia podobna do bionomii sympatrycznego gatunku Campsicnemus scambus. Imagines obserwowane od wczesnej wiosny do maja, a następnie (zapewne nowe pokolenie) od lipca do jesieni
  5. Pokarm. Niewiele wiadomo o biologii gatunku, prawdopodobnie larwy są drapieżne i żyją w wilgotnym gruncie. Imagines polują na drobne bezkręgowce
  6. Podobne. W Polsce przynamniej pięć gatunków z rodzaju – samce różnią się detalami budowy i oszczecenia środkowych nóg, samice trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych
  7. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  8. Uwagi 2. Identyfikacja Stefan Naglis z Diptera.info

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply