Dolichopodidae – Błyskleniowate

Małe i bardzo małe (od 1 mm), na ogół drapieżne muchówki o lśniącym, metalicznie zielonym, złotym, miedzianym lub żółtym ciele i barwnych, często zielonych lub czerwonych oczach. Odwłok samic zakończony szpiczastym pokładełkiem, u samców na końcu odwłoka znajdują się dobrze widoczne genitalia. Związane z terenami wilgotnymi.
W Polsce co najmniej 273 gatunki.

Leave a Reply