Argyra diaphana

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Twarz czarna. Scutum zielone, błyszczące, bez srebrzystego opylenia. Scutellum oszczecone – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok samca z wierzchu srebrzyście opylony, zwykle z żółtymi plamami na bokach tergitów 1-3. Tułów samicy z zielonkawymi bądź miedzistymi tergitami o srebrzystych bokach. Uda samca czarne, samicy żółte.

Francja 29.04.2022 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania – obserwowany rzadko
  2. Siedlisko. Podmokłe łąki i polany, zarośla, skraje wilgotnych lasów, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – wrzesień; apogeum pojawu do końca lipca
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź, owady. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się nagim, pozbawionym oszczecenia scutellum oraz zwykle srebrzyście opylonym scutum
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply