Rhaphium spp.

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Głowa okrągła, oczy rozdzielone czołem u obu płci. Scutum i odwłok z metalicznym połyskiem. Czułki silnie zgrubiałe, co jest szczególnie widoczne u samców. W Polsce co najmniej 29 gatunków, których na ogół nie sposób odróznić na podstawie fotografii terenowych (cechy diagnostyczne to m.in. długość zgrubienia czułków, długość szczecinek na udach, czy też długość i szerokość cerci).

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021 ♂

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite
  2. Biotop. Brzegi wód, wilgotne łąki, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała od poniżej 3 mm. do 7 mm. w zależności od gatunku
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Podobnie zgrubiałe czułki mają gatunki z rodzaju Syntormon – różnią się kształtem nóżki zwanej pedicellum (2 człon czułka, za członem nasadowym – trzonkiem)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply