Campsicnemus scambus

Dolichopodidae
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Twarz u obu płci wąska, rozszerzająca się klinowato ku dołowi, najszersza przy otworze gębowym. Scutum samca zielonkawy z metalicznym, miedzistym połyskiem. Scutum samicy brązowe, matowe lub ze słabym połyskiem. Pleuryty i biodra szare. Uda i golenie żółto-brązowe, stopy przyciemnione. U samca golenie środkowych nóg są bocznie spłaszczone i łukowato wygięte, u samicy normalnie zbudowane. Czułki całkowicie czarne. Wici czułków przytwierdzone tuż przy nasadzie czułków – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła wystają daleko poza odwłok.

Białowieski PN – przy rzece Orłówce 18.09.2015. ♂ Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. W odpowiednich biotopach rozpowszechniony
  2. Siedlisko. Leśne rzeki i strugi, torfowiska. Potrafi poruszać się po powierzchni wody
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 2.5-3 mm, samca 2-2.7 mm
  4. Aktywność. Imagines obserwowane od wczesnej wiosny do maja, a następnie (zapewne nowe pokolenie) od lipca do jesieni 
  5. Pokarm. Niewiele wiadomo o biologii gatunku, prawdopodobnie larwy są drapieżne i żyją w wilgotnym gruncie. Imagines polują na drobne bezkręgowce – często na pchliczki wodne Podura aquatica
  6. Podobne. W Polsce przynamniej pięć gatunków z rodzaju – samce różnią się detalami budowy i oszczecenia środkowych nóg, samice trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych
  7. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  8. Uwagi 2. Identyfikacja mossenisse z Diptera.info

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply