Dolichopus claviger – Błyskleń łęgowiec

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem, węższym u samca. Ciało z silnym zielonym, bądź miedzianym połyskiem. Nogi żółte – tylko wierzchołek tylnych goleni i stopy (zwłaszcza tylne) są ciemniejsze. Na tylnej goleni co najmniej dwie (a zwykle 3, lub 4) szczecinki szczytowe (subapical setae) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na przednich stopach zgrubiały tylko 5 człon. Skrzydła przezroczyste; żyłka M lekko, łukowato wygięta.

Waćmierek 24.05.2009 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 24.05.2009 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 24.05.2009 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 21.06.2009 ♂ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.7-7 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Pomorskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne owady oraz nektar. Drapieżne larwy rozwijają się w wilgotnej glebie
  7. Podobne. Liczne inne błysklenie różniące się w zależności od gatunku min. oszczeceniem nóg i proporcjami długości członów przednich stóp
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z pomorskiego Igor Grichanov
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Alek Brzozowski

Głuchów 23.07.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

Waćmierek 24.05.2009 ♂ Fot. Alek Brzozowski


avidal

Leave a Reply