Chrysotus spp.

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Głowa okrągła. Oczy u obu płci rozdzielone metalicznie lśniącym czołem. Tułów i odwłok metalicznie błyszczące, zielone, lub niebieskozielone. Przezmianki jasne, żółte, lub białożółte. Skrzydła przezroczyste. W Polsce co najmniej 10 gatunków bardzo trudno rozróżnialnych. Samce identyfikuje się min. na podstawie ubarwienia nóg i szczecinek na nogach, samice są nieodróżnialne.

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

Chrysotus

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2017

Chrystous species

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2017

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite
  2. Biotop. Wilgotne tereny z roślinnością zielną i krzewiastą
  3. Wymiary. Długość ciała od poniżej 2 do 3,5 mm; samce przeciętnie mniejsze od samic
  4. Aktywność. W zależności od gatunku; najliczniejsze w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie – szczególnie wiele osobników polowało i kopulowało na liściach barszczu Sosnowskiego w ogrodzie botanicznym. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne owady, zwłaszcza inne muchówki i mszyce
  7. Podobne. Inne błyskleniowate są na ogół wyraźnie większe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Chrysotus species.

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017

Chrysotus species

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017

Chrysotus.

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017

Chrysotus

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017


avidal

Leave a Reply