Chrysotus spp.

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Głowa okrągła. Oczy u obu płci rozdzielone metalicznie lśniącym czołem. Tułów i odwłok metalicznie błyszczące, zielone, lub niebieskozielone. Przezmianki jasne, żółte, lub białożółte. Skrzydła przezroczyste. W Polsce co najmniej 10 gatunków bardzo trudno rozróżnialnych gatunków. Samce identyfikuje się min. na podstawie ubarwienia nóg i szczecinek na nogach, samice są nieodróżnialne.

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

Chrysotus

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2017

Chrystous species

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2017

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite
  2. Biotop. Wilgotne tereny z roślinnością zielną i krzewiastą
  3. Wymiary. Długość ciała od poniżej 2 do 3,5 mm; samce przeciętnie mniejsze od samic
  4. Aktywność. W zależności od gatunku; najliczniejsze w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie – szczególnie wiele osobników polowało i kopulowało na liściach barszczu Sosnowskiego w ogrodzie botanicznym. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne owady, zwłaszcza inne muchówki i mszyce
  7. Podobne. Inne błyskleniowate są na ogół wyraźnie większe
Chrysotus species.

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017

Chrysotus species

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017

Chrysotus.

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017

Chrysotus

Łódzki Ogród Botaniczny 03.06.2017


avidal

Leave a Reply