Chrysotimus molliculus

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Głowa okrągła. Oczy duże, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Wierzch tułowia zielony, metalicznie lśniący. Odwłok samicy żółty, odwłok samca zielnkawy. Nogi jasne. Czułki całkowicie czarne. Skrzydła przezroczyste.

Chr. molliculus

Łódzki Ogród Botaniczny 12.07.2018 Samica

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz zwykle niezauważany
  2. Biotop. Wilgotne tereny z roślinnością zielną i krzewiastą
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Drobne owady
  7. Podobne. Drugi gatunek z rodzaju – Chrysotimus flaviventris – różni się żółtymi czułkami; jest też przeciętnie mniejszy (długość ciała 1.25-2 mm)

avidal