Chrysotimus molliculus

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Głowa okrągła. Oczy duże, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Wierzch tułowia zielony, metalicznie lśniący. Odwłok samicy żółty, odwłok samca zielonkawy. Nogi jasne. Czułki całkowicie czarne. Skrzydła przezroczyste.

Chr. molliculus

Łódzki Ogród Botaniczny 12.07.2018 ♀

  1. Status. Nierzadki, lecz zwykle niezauważany
  2. Siedlisko. Wilgotne tereny z roślinnością zielną i krzewiastą
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Drobne owady
  7. Podobne. Drugi gatunek z rodzaju – Chrysotimus flaviventris – różni się żółtymi czułkami; jest też przeciętnie mniejszy (długość ciała 1.25-2 mm)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal