Hydrophorus bipunctatus

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Nadustek brązowo opylony. Scutum samicy metalicznie błyszczące, brązowe. Scutum samca metalicznie zielone. Scutellum z 4 szczecinkami. Na każdym skrzydle dwie wyraźne, owalne, brązowożółte plamy. Przezmianki ciemne.

Widzew 05.06.2015 Na piaszczystym brzegu stawu

Łódź – Widzew 05.06.2015  Samica na piaszczystym brzegu stawu

Widzew 05.06.2015 - Widać dwie czarne plamki na skrzydle

Łódź – Widzew 05.06.2015 Widać dwie czarne plamki na skrzydle

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Okolice zbiorników wodnych; najłatwiej znaleźć go na piaszczystych brzegach stawów i rozlewisk
  3. Wymiary. Samica około 4 mm, samiec około 3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pokarm płynny, drobne bezkręgowce; larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z tego rodzaju różnią się ilością plam na skrzydłach  –  a jeśli mają dwie plamy na skrzydle, to różnią się matowym scutum (dotyczy samic)

avidal

Leave a Reply