Hercostomus spp.

Dolichopodidae – Błyskleniowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Potylica wypukła. Wierzch tułowia i odwłok metalicznie lśniące, najczęściej zielone. W Polsce co najmniej 37 gatunków (wg bazy BioMap tylko 19), poza pojedynczymi wyjątkami trudnych do rozróżnienia na fotografiach terenowych –  wskazane jest, aby cechy diagnostyczne analizować z okazem w ręku, pod binokularem.

Hercostomus

Las wiączyński 06.07.2017

Hercostomus.

Las wiączyński 06.07.2017

Warszawa 13.06.2022 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite i liczne
  2. Biotop. Najchętniej wilgotne, błotniste brzegi cieków wodnych, oraz wilgotne lasy, parki i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4-6 mm, ale zdarzają się i mniejsze gatunki (np. Hercostomus rusticus osiąga 3-3.5 mm)
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines są drapieżne
  7. Podobne. Liczne inne błyskleniowate, których odróżnienie wymaga wiedzy i opatrzenia
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z 2017 roku Igor Grichanov
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal

avidal

Leave a Reply