Otiorhynchus ligustici – Opuchlak lucernowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Jeden z większych naszych opuchlaków. Gatunek bardzo zmienny, zwykle ubarwiony szaro-brązowo. Przedplecze grubo i gęsto punktowane, matowe, dwukrotnie szersze od swej długości. Rowki pokryw trudno dostrzegalne. Ząbki na udach przednich różnej wielkości, w zależności od podgatunku (w Polsce 4), na tylnych nogach zanikające.

Młynek 09.05.2011

Łódź – Dolina Olechówki 09.05.2011

Gdańsk 31.05.2021 Fot. Bogdan Mazur

Młynek 09.05.2011

Łódź – Dolina Olechówki 09.05.2011

6

Łódź Fot. Marek Wyszomirski Identyfikacja Robert Lasecki

  1. Liczebność. Pospolity. Samce rzadko spotykane – normą jest partenogeneza. Z racji nocnego trybu życia niełatwo go wypatrzeć
  2. Biotop. Łąki, pola, chwastowiska, skraje lasów, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie. Wykazywany z całego kraju
  6. Pokarm. Gatunek fitofagiczny. Polifagiczne larwy żerują m.in. na koniczynach, mniszku, lucernie, szczawiu i cykorii. Samica składa jednorazowo kilkaset jaj na roślinę żywicielską
  7. Podobne. Kilka innych, na ogół mniejszych opuchlaków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bogdan Mazur Marek Wyszomirski avidal
  9. O.ligustici w bazie BioMap
Młynek 09.05.2011

Łódź – Dolina Olechówki 09.05.2011


avidal

Leave a Reply