Priocnemis perturbator – Uzębek podróżnik

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa czarna; przednie i tylne przyoczka odchylone pod kątem mniejszym niż 90 stopni. Na czole samca stosunkowo długie, odstające, czarne włoski. Przedplecze czarne, wyraźnie punktowane, z odstającymi, czarnymi włoskami, krótszymi od tych na czole samca. Propodeum w części środkowej lekko, lecz zauważalnie błyszczące. Odwłok stylikowany – tergity 1-3 i sternity 1-3 czerwone (u samicy tergit 3-ci czasem czerwony tylko w przedniej połowie; u samca czerwona także nasadowa część tergitu 4-ego); wierzchołek odwłoka czarny. Nogi czarne. Czułki czarne; 3-ci człon czułków u samicy co najmniej 4,5 razy tak długi, jak szeroki. Skrzydła przezroczyste, lekko przyciemnione; w wewnątrz wierzchołkowej, przyciemnionej części przedniego skrzydła brak przezroczystego okienka – w przednim skrzydle dwie komórki kubitalne Cu, żyłka CuA1 w drugiej komórce dyskoidalnej D2 prosta.

P.peturbator

Toporzysko koło Zawoi 08.05.2015 ♀ ze złowioną, sparaliżowaną ofiarą Fot. Paweł Niemiec

Pr. peturbator

Toporzysko koło Zawoi 08.05.2015 ♀ Fot. Paweł Niemiec

  1. Status. Należy do pospolitych reprezentantów rodzaju. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Plastyczny ekologicznie – zasiedla zarówno tereny otwarte, jak i lasy różnych typów
  3. Wymiary. Samica 10-15.5 mm. Samiec 7.5-11 mm
  4. Aktywność. Marzec – lipiec; pojedyncze osobniki także w sierpniu, a nawet we wrześniu – szczyt pojawu w kwietniu i w maju. Od czerwca obserwuje się już niemal wyłącznie samice
  5. Lokalizacja. Beskidy
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Dla larw samice przynoszą sparaliżowane pająki z rodzin Gnaphosidae, Lycosidae (chętnie Trochosa terricola) i Thomisidae. Gniazda zakładają w ziemi, zwykle w już istniejących, opuszczonych norkach
  7. Podobne. Liczne inne, często znacznie rzadsze gatunki z rodzaju (u wielu brak przezroczystego okienka w przyciemnionej, wierzchołkowej części skrzydła), a także inne gatunki z rodziny. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bardzo trudna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paweł Niemiec
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply