Priocnemis peturbator – Uzębek podróżnik

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa czarna; przednie i tylne przyoczka odchylone pod kątem mniejszym niż 90 stopni. Na czole samca stosunkowo długie, odstające, czarne włoski. Przedplecze czarne, wyraźnie punktowane, z odstającymi, czarnymi włoskami, krótszymi od tych na czole samca. Propodeum w części środkowej lekko, lecz zauważalnie błyszczące. Odwłok stylikowany – tergity 1-3 i sternity 1-3 czerwone (  u samicy tergit 3-ci czasem czerwony tylko w przedniej połowie; u samca czerwona także nasadowa część tergitu 4-ego ); wierzchołek odwłoka czarny. Nogi czarne. Czułki czarne; 3-ci człon czułków u samicy co najmniej 4,5 razy tak długi, jak szeroki. Skrzydła przezroczyste, lekko przyciemnione; w wewnątrz wierzchołkowej, przyciemnionej części przedniego skrzydła brak przezroczystego okienka – w przednim skrzydle dwie komórki kubitalne Cu, żyłka CuA1 w drugiej komórce dyskoidalnej D2 prosta.

P.peturbator

Toporzysko koło Zawoi 08.05.2015 Samica ze złowioną, sparaliżowaną ofiarą Fot. Paweł Niemiec

Pr. peturbator

Toporzysko koło Zawoi 08.05.2015 Fot. Paweł Niemiec

  1. Liczebność. Należy do pospolitych reprezentantów rodzaju
  2. Biotop. Plastyczny ekologicznie – zasiedla zarówno tereny otwarte, jak i lasy różnych typów
  3. Wymiary. Samica 10-15.5 mm. Samiec 7.5-11 mm
  4. Aktywność. Marzec – lipiec; pojedyncze osobniki także w sierpniu, a nawet we wrześniu – szczyt pojawu w kwietniu i w maju. Od czerwca obserwuje się już niemal wyłącznie samice
  5. Lokalizacja. Beskidy. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Dla larw samice przynoszą sparaliżowane pająki z rodzin Gnaphosidae, Lycosidae ( chętnie Trochosa terricola ) i Thomisidae. Gniazda zakładają w ziemi, zwykle w już istniejących, opuszczonych norkach
  7. Podobne. Liczne inne, często znacznie rzadsze gatunki z rodzaju ( u wielu brak przezroczystego okienka w przyciemnionej, wierzchołkowej części skrzydła ), a także inne gatunki z rodziny. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bardzo trudna
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Paweł Niemiec
  9. Więcej o gatunku

 

Dodaj komentarz