Mycetophagus piceus – Ścier żółtoplamek

Mycetophagidae – Ścierowate
Ciało owalne. Głowa ciemnobrunatna. Przedplecze czerwono-brązowe, głęboko lecz stosunkowo rzadko punktowane. Pokrywy zwykle ciemnobrunatne  z szerokimi, sfalowanymi, żółtymi przepaskami, które są zwykle wąsko rozerwane przy szwie pokryw – lub z żółtymi, szeroko rozdzielonymi, owalnymi plamami. U nierzadkiej formy melanistycznej pokrywy tylko z żółtymi plamami barkowymi; pozostałe elementy desenia ulegają redukcji.

Rezerwat Las Natoliński 10.06.2021 Odnaleziony w pułapce feromonowej na korniki i przekraski Fot. Marek W.Kozłowski

M.piceus

Cieszyn 11.11.2019 Fot. Slavko

Myc.piceus

Cieszyn 11.11.2019 Fot. Slavko

  1. Status. Rzadko obserwowany, liczniejszy na wschodzie kraju
  2. Siedlisko. Lasy, stare parki i ogrody; zasiedla przegrzybiałe pnie i przesuszone owocniki hub nadrzewnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines i larwy mykofagiczne. Larwy rozwijają się w owocnikach żagwi łuskowatej, żółciaka siarkowego i ozorka dębowego
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobny Mycetophagus salicis – bywa, że w celu rozróżnienia konieczna jest analiza budowy aparatów kopulacyjnych. Inne gatunki z rodzaju różnią się kształtem, położeniem  i wielkością plam na pokrywach. U Litargus connexus przedplecze jest czarne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Slavko
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Bartek Pacuk
  10. M.piceus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply