Chorthippus biguttulus s.l. – Konik pospolity

Acrididae – Szarańczowate
W skład grupy gatunkowej Chorthippus biguttulus wchodzą trzy krajowe gatunki: konik pospolity Chorthipus biguttulus, konik brunatny Chorthippus brunneus, oraz Chorthippus mollis. Różnią się subtelnymi proporcjami długości i szerokości skrzydeł, które na fotografiach terenowych są niemal niemożliwe do precyzyjnego ustalenia. Ubarwienie ciała zmienne, zwłaszcza w przypadku samic – szaro-brązowe, czarno-brązowe, czerwono-brązowe, szare, zielone, różowe, czerwone – jedynie osobniki Ch. mollis są zwykle szaro-brązowe. U samców Ch.brunneus i Ch.biguttulus koniec odwłoka często czerwony, u samców Ch. mollis czerwony sporadycznie. Boczne żebra przedplecza załamane. Otwór tympanalny o nerkowatym kształcie – ważna cecha diagnostyczna grupy gatunkowej.

Zbereże 25.07.2015

Zbereże 25.07.2015

Tatrzański Park Narodowy 17.08.2022 Fot. Karol Wałach

Tatrzański Park Narodowy 17.08.2022 Fot. Karol Wałach

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

 1. Status Pospolite i szeroko rozmieszczone
 2. Siedlisko. Suche, nasłonecznione tereny otwarte, w tym łąki, przydroża, ugory, wrzosowiska, piaskownie, murawy kserotermiczne, polany leśne, skaliste murawy
 3. Wymiary. Ch. biguttulus: samica 17-22 mm samiec 13-15 mm
  Ch. brunneus: samica 18-25 mm samiec 12-18 mm
  Ch. mollis: samica 17-19 mm samiec 12.5-14 mm
 4. Aktywność. Lipiec – listopad
 5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podlaskie
 6. Pokarm. Roślinożerne (trawy)
 7. Podobne. Gatunki z grupy gatunkowej Chorthippus dorsatus różnią się prostymi lub lekko łukowatymi bocznymi żebrami przedplecza. U Chorthippus vagans otwory tympanalne są owalne
 8. Uwagi. Identyfikacja Karol Wałach, Aneta Itczak, Salticus
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Karol Wałach Marek Wyszomirski Marek W.Kozłowskiavidal
 10. Rozmieszczenie Chorthippus biguttullus
Czerwona strzałka wskazuje załamane boczne żebro przedplecza. Niebieska strzałka wskazuje nerkowaty otwór tympanalny

Czerwona strzałka wskazuje załamane boczne żebro przedplecza. Niebieska strzałka wskazuje nerkowaty otwór tympanalny

Ch. biguttulus

Las wiączyński 15.08.2017 Anomalia spowodowana erytryzmem  – zaróżowieniem ciała w mniejszym lub większym stopniu

Mazury 10.09.2015 Owipozycja Fot. Marek W. Kozłowski

Skowronno 10.07.2016

Skowronno 10.07.2016

Skowronno 10.07.2016

Skowronno 10.07.2016

Skowronno 07.08.2016

Skowronno 07.08.2016

Zbereże 25.07.2015

Zbereże 25.07.2015

Majerowskie Pole 20.08.2016

Łódź – Majerowskie Pole 20.08.2016

Skowronno 07.08.2016

Skowronno 07.08.2016

Białka Tatrzańska 21.07.2023 Fot. Karol Wałach


avidal

Leave a Reply