Chorthippus biguttulus s.l. – Konik pospolity

Acrididae – Szarańczowate
W skład grupy gatunkowej Chorthippus biguttulus wchodzą trzy krajowe gatunki: konik pospolity Chorthipus biguttulus, konik brunatny Chorthippus brunneus, oraz Chorthippus mollis. Różnią się subtelnymi proporcjami długości i szerokości skrzydeł, które na fotografiach terenowych są niemal niemożliwe do precyzyjnego ustalenia. Ubarwienie ciała zmienne, zwłaszcza w przypadku samic – szarobrązowe, czarnobrązowe, czerwonobrązowe, szare, zielone, różowe, czerwone- jedynie osobniki Ch. mollis są zwykle szarobrązowe. U samców Ch. brunneus i Ch. biguttulus koniec odwłoka często czerwony, u samców Ch. mollis czerwony sporadycznie. Boczne żebra przedplecza załamane. Otwór tympanalny o nerkowatym kształcie – ważna cecha diagnostyczna grupy gatunkowej.

Zbereże 25.07.2015

Zbereże 25.07.2015

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

 1. Liczebność. Pospolite
 2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny otwarte, w tym łąki, przydroża, ugory, wrzosowiska, piaskownie, murawy kserotermiczne, polany leśne, skaliste murawy
 3. Wymiary. Ch. biguttulus: samica 17-22 mm samiec 13-15 mm
  Ch. brunneus: samica 18-25 mm samiec 12-18 mm
  Ch. mollis: samica 17-19 mm samiec 12.5-14 mm
 4. Aktywność. Lipiec – listopad
 5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Roślinożerne (trawy)
 7. Podobne. Gatunki z grupy gatunkowej Chorthippus dorsatus różnią się prostymi, lub lekko łukowatymi bocznymi żebrami przedplecza. U Chorthippus vagans otwory tympanalne są owalne
 8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak, Salticus
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski avidal
 10. Rozmieszczenie Chorthippus biguttullus
Czerwona strzałka wskazuje załamane boczne żebro przedplecza. Niebieska strzałka wskazuje nerkowaty otwór tympanalny

Czerwona strzałka wskazuje załamane boczne żebro przedplecza. Niebieska strzałka wskazuje nerkowaty otwór tympanalny

Ch. biguttulus

Las wiączyński 15.08.2017 Anomalia spowodowana erytryzmem  – zaróżowienie ciała w mniejszym lub większym stopniu

Skowronno 10.07.2016

Skowronno 10.07.2016

Skowronno 10.07.2016

Skowronno 10.07.2016

Skowronno 07.08.2016

Skowronno 07.08.2016

Zbereże 25.07.2015

Zbereże 25.07.2015

Majerowskie Pole 20.08.2016

Łódź – Majerowskie Pole 20.08.2016

Skowronno 07.08.2016

Skowronno 07.08.2016


avidal

Leave a Reply