Chorthippus brunneus – Konik brunatny

Acrididae – Szarańczowate
Ubarwienie ciała zmienne, zwłaszcza w przypadku samic – szaro-brązowe, czarno-brązowe, czerwono-brązowe, szare, zielone, różowe, czerwone. U samców bardzo często, a u samic nieco rzadziej, koniec odwłoka często jest czerwony. Boczne żebra przedplecza załamane. Otwór tympanalny o nerkowatym kształcie. Skrzydła relatywnie długie i wąskie – u samic stosunek ich długości do szerokości wynosi 6 zaś u samców 4,8.

Magurski Park Narodowy 08.08.2021 Fot. Karol Wałach

Zawada 16.06.2022 Fot. Karol Wałach

Kraków 13.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 13.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Suche, nasłonecznione tereny otwarte, w tym łąki, przydroża, ugory, wrzosowiska, piaskownie, murawy kserotermiczne, polany leśne, skaliste murawy
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 18-25 mm, samca 12-18 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubuskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Roślinożerny (trawy)
  7. Podobne. Inne gatunki z grupy gatunkowej biguttulus – pospolitego Chorthippus biguttulus można odróżnić po proporcjach skrzydeł (u samicy 5, u samca 4); skrzydła są wizualnie krótsze i nieco szersze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Leszek Plackowski Karol Wałach Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Sochaczewa Paweł Radzikowski. Identyfikacja osobnika z Krakowa Marek Turek
  10. Rozmieszczenie

Sochaczew 13.07.2023 Wyjątkowo piękny i nietypowo ubarwiony osobnik Fot. Leszek Plackowski


avidal