Acrididae – Szarańczowate

Aktywne za dnia prostoskrzydłe krótkoczułkowe. Głowa duża, przedplecze siodełkowate. Pokładełko krótkie. Masywne odnóża tylne przystosowane do oddawania skoków. Samice zwykle większe od samców. Dźwięki wydają pocierając tzw. aparatem strydulacyjnym o sztywną żyłkę na przednim skrzydle. Fitofagiczne. Jaja składane najczęściej do ziemi, jednorazowo do 100 sztuk.
Do naturalnych wrogów szarańczowatych zaliczają się pajęczaki; w tym lądzieniowate Trombiidae wysysające hemolimfę, grzyby , endopasożytnicze nicienie z rodzajów Mermis i Gordius oraz liczne owady, takie jak grzebaczowate z rodzaju Tachysphex czy nękowate z rodzaju Sphex.

Acrididae nymph

Łódź – BRUS 25.05.2019 Kilkumilimetrowa nimfa wczesnego stadium

W Polsce sklasyfikowano 35 gatunków. 4 z nich zostały wpisane do Czerwonej Księgi:


Zobacz też:

2 thoughts on “Acrididae – Szarańczowate

Leave a Reply