Stenobothrus stigmaticus – Dołczan deresz

Acrididae – Szarańczowate
Znany też jako dołczan znamiennik. Ubarwienie ciała na ogół zielone; wierzchołek odwłoka samca zwykle czerwony. Boczne żebra przedplecza lekko, łukowato wygięte. Skrzydła samic skrócone, sięgają mniej więcej do połowy odwłoka. Skrzydła samców dochodzą niemal do wierzchołka odwłoka. Pole środkowe na przednim skrzydle lekko się rozszerza, lecz i tak jest relatywnie wąskie, oraz dłuższe od połowy skrzydła; ciemne plamki na polu środkowym wyraźniej zaznaczone u samic. Pokładełko ząbkowane – cecha diagnostyczna rodzaju.

Rogoźnik 03.09.2022 ♀ Fot. Patrick Skórka

Rogoźnik 03.09.2022 ♀ Fot. Patrick Skórka

  1. Liczebność. Lokalnie liczny, zwłaszcza na południu kraju; w pasie północnym nie odnaleziony
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny trawiaste – w tym pastwiska i murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Samica 14-20 mm. Samiec 11-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Trawy
  7. Podobne. Pozostałe dwa krajowe gatunki z rodzaju – zauważalnie większe Stenobothrus lineatus (pole środkowe co najwyżej tak długie, jak połowa skrzydła) i Stenobothrus nigromaculatus (pole środkowe nie rozszerza się, boczne żebra przedplecza silniej załamane). Bardzo łatwo pomylić go również z Omocestus haemorrhoidalis (odmienny kształt bocznych żeber przedplecza, pokładełko pozbawione ząbkowania, dłuższe skrzydła u samicy)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Patrick Skórka
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply