Stenobothrus nigromaculatus – Dołczan czarnoplamy

Acrididae – Szarańczowate
Ubarwienie ciała zielone lub zielonobrązowe; wierzchołek odwłoka samca na ogół czerwony. Boczne żebra przedplecza ewidentnie załamane. Skrzydła samic skrócone, sięgają mniej więcej do połowy odwłoka. Skrzydła samców dochodzą niemal do wierzchołka odwłoka. Pole środkowe na przednim skrzydle nie rozszerza się i jest relatywnie wąskie, oraz dłuższe od połowy skrzydła; ciemne plamki na polu środkowym wyraźniej zaznaczone u samic.

St.nigromaculatus

Skowronno 11.06.2018

S.nigromaculatus

Skowronno 11.06.2018 ♂

  1. Liczebność. Lokalnie liczny, jednak w wielu regionach kraju rzadki, bądź w ogóle go brak
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny otwarte ze skąpą roślinnością, w tym murawy kserotermiczne i naskalne oraz wydmy
  3. Wymiary. Samica 18-25 mm. Samiec 13-18 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – populacje nadnidziańskie są liczne w osobniki
  6. Pokarm. Trawy
  7. Podobne. Pozostałe dwa krajowe gatunki z rodzaju – Stenobothrus lineatus (pole środkowe co najwyżej tak długie, jak połowa skrzydła) i zwłaszcza przeciętnie mniejszy Stenobothrus stigmaticus (pole środkowe lekko rozszerza się); identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bardzo trudna, lub niewykonalna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku
S.nigromaculatus

Czerwona strzałka wskazuje wyraźnie załamane boczne żebro przedplecza. Niebieska strzałka wskazuje pole środkowe


avidal

Leave a Reply