Mecostethus parapleurus – Naboczeń bagienny

Acrididae – Szarańczowate
Ubarwienie ciała intensywnie zielone, rzadziej oliwkowozielone lub brązowe. Cechą charakterystyczną gatunku jest czarna smuga boczna ciągnąca się od oka aż do połowy długości skrzydła. Skrzydło nad smugą boczną zwykle brązowe i ciemniejsze od dolnej, zielonej części skrzydła.

Bednarka 12.08.2021 ♀ Fot. Światopełk Smoczyński

Bednarka 20.07.2021 ♀ Fot. Światopełk Smoczyński

  1. Liczebność. Wystepuje wyłącznie w południowowschodniej części kraju. Spotykany rzadko VU CR
  2. Biotop. Otwarte tereny trawiaste, zwłaszcza wilgotne – w tym brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Samica 24-32mm. Samiec 17-23 mm
  4. Aktywność. Lipiec/sierpień – październik
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Roślinożerny (trawy)
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Światopełk Smoczyński
  9. Rozmieszczenie

Bednarka 12.08.2021 Nimfa Fot. Światopełk Smoczyński


avidal

Leave a Reply