Pseudochorthippus paralellus – Konik łąkowy

Acrididae – Szarańczowate
Znany także jako konik wąsacz. Ubarwienie ciała zmienne – zwykle zielone, zielono-żółto-brązowe, rzadziej częściowo czerwone. Skrzydła u obu płci skrócone, nie zakrywają całego odwłoka; wyjątkowo sporadycznie pojawiają się osobniki w pełni uskrzydlone. Pterostigma u samca znajduje się co najwyżej 1,5 mm. od wierzchołka skrzydła – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Końce skrzydeł u samicy szpiczaste (łagodnie zaokrąglone u P.montanus). Pole środkowe nierozszerzone. Żeberka boczne przedplecza nie są wyraźnie załamane, lecz delikatnie rozchodzą się ku tyłowi. Kolana ciemne. Pokładełko relatywnie krótkie.

Ps.paralellus male

Warszawa 13.08.2008 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

P.paralellus male

Konstancin-Jeziorna 14.09.2005 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Nisko 26.07.2022 Osobnik z aberracja barwną zwaną erytrytyzmem Fot. Marcin Szot

P paralellus female

Warszawa 14.07.2010 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolity, liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, torfowiska, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała samic 17-23 mm, samców 13-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, podkarpackie
  6. Pokarm. Trawy
  7. Podobne. Imagines innych koników mają dłuższe skrzydła – najłatwiej pomylić go z Pseudochorthippus montanus, od którego dawniej nie był odróżniany; mimo to jeden z łatwiejszych do identyfikacji gatunków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Marcin Szot
  9. Rozmieszczenie
P paralellus

Warszawa 29.07.2009 In copula Fot. Teresa Stolarczyk

P.paralellus

Kamieńczyk 22.07.2016 Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply