Chorthippus pullus – Konik krótkoskrzydły

Acrididae – Szarańczowate
Znany też jako konik ciemny. Ubarwienie ciała relatywnie ciemne, czerwonobrązowe, szarobrązowe lub żółtobrązowe. Boczne żebra przedplecza załamane. Skrzydła skrócone u obu płci – u samicy sięgają mniej więcej do połowy odwłoka, u samca mogą dochodzić niemal do wierzchołka odwłoka.; bardzo sporadycznie spotyka się osobniki o skrzydłach wystających poza odwłok. Otwór tympanalny o owalnym kształcie. Tylne uda z parą ciemnych, rozmytych plam i z czarnymi kolanami.

Pieniny 08.08.2022 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

Pieniny 08.08.2022 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

Pieniny 08.08.2022 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

Pieniny 08.08.2022 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki, zasiedla rozproszone stanowiska głównie w południowej części kraju VU
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny otwarte – w tym wrzosowiska, murawy naskalne i kamieniste brzegi wód
  3. Wymiary. Samica 17-21 mm. Samiec 12-15 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Pieniny
  6. Pokarm. Roślinożerny (trawy)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się w zależności od gatunku długością skrzydeł, kształtem otworów tympanalnych i bocznych żeber przedplecza, bądź ubarwieniem tylnych nóg
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply